Mikä on siivousalan toiminnanohjausjärjestelmä?

Niin kutsuttu toiminnanohjausjärjestelmä on liiketoiminnan resurssien suunnitteluun tarkoitettu työkalu. Sen tavoitteena on suunnitella ja hallita käytettävissä olevia resursseja eli työmateriaaleja, henkilöstöä, viestintätekniikkaa ja pääomaa taloudellisen tehokkuuden kannalta niin, että kysyntään voidaan vastata mahdollisimman hyvin.

Tämän tyyppinen työkalu sopii keskisuurille yrityksille monilla eri toimialoilla. Esimerkiksi siivousalalla toiminnanohjausjärjestelmä voi lisätä tuottavuutta ja joustavuutta. Järjestelmän avulla asiat hoituvat ajallaan, järjestelmällisesti ja inhimillisiä virheitä minimoiden. Kommunikaatio eri osapuolten välillä on standardisoitua ja näin ollen väärinymmärrysten mahdollisuus pienenee.

Hankintojen ja kulujen hallintaa

Siivousalan toiminnanohjausjärjestelmä on jaettu seuraaviin toiminnallisiin alueisiin: Materiaalin hallinta, joka sisältää erilaiset hankinnat sekä varastonhallinnan. Esimerkiksi siivousyrityksellä tulisi aina olla riittävästi puhdistusaineita ja siivousvälineitä. Nämä tuotteet kirjataan materiaalien hallintaan. Näin yritys pysyy tietoisena varastosaldoistaan ja siitä mitä pitää seuraavaksi hankkia ja missä järjestyksessä tuotteet tulee käyttää. Työn tuottavuuden kannalta on tärkeää, että työvälineet ovat aina saatavilla, mutta toisaalta yrityksen ei kannata tuhlata rahojaan suuriin varastoihin. 

Taloushallinto ja kirjanpito voivat myös olla osa toiminnanohjausjärjestelmää. Tässä, kuten nimestä voi päätellä, kyse on laskuista ja taloudesta. Järjestelmällinen kirjanpito on erittäin tärkeää jokaisen yrityksen toiminnassa. Se helpottuu modernien ohjelmistojen hyödyntämisellä ja vie näin ollen vähemmän aikaa.

Henkilöstön hallintaa ja työnjohtoa

Siivousyritys toimii tehokkaasti vain, jos henkilökuntaa on riittävästi ja se on tehtäväänsä koulutettua. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla yrityksen johto näkee helposti kuinka paljon henkilöstöä tarvitaan asiakkailta tulleiden tilausten täyttämiseen. Yksikään asiakas ei jää ilman palvelua, mutta myös turhia työtunteja voidaan karsia. Järjestelmään kirjataan tilaukset ja eri kohteisiin tarvittavat työtunnit. Työt jaetaan työntekijöiden kesken. Tarvittaessa työntekijät voivat jättää järjestelmän avulla omat kommenttinsa esimerkiksi asiakkaalle tai seuraavalle työntekijälle. Myös tiedostojen ja kuvien lataaminen järjestelmään on usein mahdollista, jolloin kommunikaatio selkeytyy entisestään.

Jotta järjestelmiä voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, tulee henkilökunnan kouluttamiseen käyttää tarvittava aika. Joidenkin asioiden oppiminen toki tulee vasta ajan ja kokemuksen myötä, sillä jokaisen yrityksen tilanne on erilainen. Siivousalan toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa hankkia sellaiselta taholta, joka antaa asiakkailleen myös tukea sen käyttämiseen. Yksi vaihtoehto on esimerkiksi Atop-Tieto Oy.tag:
305 sanat

minusta

Liiketoiminnan kiemuroihin perehtyvä blogi Liiketoiminta on monen nykyaikaisen yhteiskunnan toiminnon ydin. Kaikki kaupankäynti on liiketoimintaa, tavalla tai toisella. Blogissani kirjoitan liiketoiminnasta yleisesti, mutta saatan sukeltaa myös sen yksittäisiin aloihin. Saatat löytää täältä tietoa kaupallisen liiketoiminnan historiasta ja kehityksestä tähän päivään saakka. Pohdin mahdollisesti myös liiketoiminnan tulevaisuutta - voivatko menestyvä yritystoiminta ja kestävä kehitys kulkea rinta rinnan? Juuri tulevaisuuden muutosten vuoksi koen tämän aiheen erittäin mielenkiintoiseksi. Kerron myös liiketoiminnan opiskelusta - mitä bisneskoulussa oikein opitaan? Voiko kenestä tahansa tulla menestyvän yrityksen omistaja tai huippumyyjä? Täältä saatat myös löytää vinkkejä oman yrityksen ja liiketoiminnan perustamiseen. Tervetuloa siis blogini pariin! Kuulen mielelläni kommenttejasi aihealueeseen liittyen, niin alan ammattilaisilta kuin ihan tavallisilta kuluttajiltakin.

Haku

Kategoriat

arkisto

tag