SaaS ratkaisut yrityksille muuttavat niiden toimintapaoja

SaaS ratkaisut ja muut pilvipalvelut kuuluvat nykyisin lähes jokaisen yrityksen toimintastrategiaan. Yrityksillä on tarve pysyä kilpailussa mukana ja pitää käyttämänsä ohjelmistot ja kaikki muu teknologia ajan tasalla. Yrityksille on tarjolla erilaisia pilvipalveluita ja pilviteknologioita, joihin myös SaaS ratkaisut kuuluvat. Tämänkertaisena aiheena on erilaiset pilvipalvelut ja –teknologiat yrityksille ja miten luoda onnistunut pilvistrategia. Jos aihe on tällä hetkellä ajankohtainen, tervetuloa blogin pariin lukemaan aiheesta lisää, toivottavasti löydät täältä hyviä vinkkejä aiheesta.

Pilvipalvelut voidaan jakaa kolmeen kategoriaan

Pilvipalvelut voidaan jakaa kolmeen kategoriaan, ne ovat IaaS, PaaS ja SaaS ratkaisut. IaaS tarkoittaa infrastruktuuri palveluita, joihin kuuluu yrityksen infrastruktuuri, kuten esimerkiksi sen virtuaalipalvelimet, verkot ja muu infrastruktuuri. PaaS on alusta palvelu, johon kuuluvat erilaiset alustat, joissa palvelun tarjoaja vastaa infrastruktuurista. SaaS sovellus palvelussa, palvelun tarjoaja vastaa koko infrastruktuurista ja alustoista.

Pilvipalvelut siirtävät ohjelmistot säilytykseen pilveen

Kaikille pilvipalvelumalleille on olennaista, että niitä voidaan jakaa internetin välityksellä eli ne eivät ole laitteiden omilla kiintolevyillä. Pilvipalvelluiden hyöty on se, että ne helpottavat yrityksen tietoteknisten resurssien hallintaa ja jakelua työntekijöille. Pilvipalveluiden avulla teknologiset ratkaisut ovat helpommin saatavilla kaikille yritykselle, teknologisesta osaamisesta riippumatta. Pilvitoimintamalli keventää yrityksen ohjelmistojen ja alustojen, sekä kaiken muun niihin liittyvän teknologian päivitykseen ja ylläpitoon liittyviin tehtäviin, niiden siirtyessä palveluntarjoajalle. Suurin osa ohjelmista on jo internetissä, joten niitä ei enää tarvitse asentaa tietokoneen kiintolevylle.

Pilvitoimintamalli muuttaa yritysten toimintastrategiaa

Pilvipalveluiden historia ulottuu jo 1960-luvulle, mutta ne ovat alkaneet yleistymään vasta 2000-luvulla. Pilvitoimintamallien kehitykseen nykyiselle tasolle ovat vaikuttaneet paljon alan suuret toimijat, jotka ovat ja tutkineet ja kehittäneet palveluita, kuten esimerkiksi Web-Service palvelut. Pilvipalveluiden kehitys ja käyttö mahdollistaa niiden käyttämisen missä tahansa, paikasta riippumatta. SaaS-teknologia muuttaa liiketoimintamallia ja onnistunut pilvistrategia muuttaa myös yrityksen ansaintalogiikkaa. Kun teknologian kehitys ja ylläpito ulkoistetaan pilvipalveluja tarjoaville yrityksille, voidaan yrityksessä keskittyä paremmin omaan ydinosaamiseen. Pilvistrategia ja yrityksen tarvitsemien pilvipalveluiden valinta kannattaa suunnitella ja toteuttaa siantuntijan kanssa, että se voidaan tehdä hallitusti ja yrityksen tarpeiden kannalta optimaalisesti. Onnistunut pilviprojekti parantaa yrityksen työskentelytapoja ja tuottavuutta. Tutustu lisää pilvipalveluihin esimerkiksi täällä Skillwell Oy.tag:
317 sanat

minusta

Liiketoiminnan kiemuroihin perehtyvä blogi Liiketoiminta on monen nykyaikaisen yhteiskunnan toiminnon ydin. Kaikki kaupankäynti on liiketoimintaa, tavalla tai toisella. Blogissani kirjoitan liiketoiminnasta yleisesti, mutta saatan sukeltaa myös sen yksittäisiin aloihin. Saatat löytää täältä tietoa kaupallisen liiketoiminnan historiasta ja kehityksestä tähän päivään saakka. Pohdin mahdollisesti myös liiketoiminnan tulevaisuutta - voivatko menestyvä yritystoiminta ja kestävä kehitys kulkea rinta rinnan? Juuri tulevaisuuden muutosten vuoksi koen tämän aiheen erittäin mielenkiintoiseksi. Kerron myös liiketoiminnan opiskelusta - mitä bisneskoulussa oikein opitaan? Voiko kenestä tahansa tulla menestyvän yrityksen omistaja tai huippumyyjä? Täältä saatat myös löytää vinkkejä oman yrityksen ja liiketoiminnan perustamiseen. Tervetuloa siis blogini pariin! Kuulen mielelläni kommenttejasi aihealueeseen liittyen, niin alan ammattilaisilta kuin ihan tavallisilta kuluttajiltakin.

Haku

Kategoriat

arkisto

tag