Kevytyrittäjyys voi toimia riskittömänä väylänä yrittäjyyteen

Yrityksen perustamiseen liittyy paljon selvitettäviä asioita ja päätöksen tekemistä jo ennen kuin yritys on perustettu. Esimerkiksi valittava yritysmuoto on yksi tärkeimmistä päätöksistä ja vaihtoehtoja on useita. Yritysmuodon valintaan vaikuttavat monet asiat, kuten perustajien lukumäärä, vastuun ja päätöksenteon jakautuminen, perustamiskustannukset, yrityksen toiminnan luonne ja pääoman tarve.

Kevytyrittäjyys vai toiminimi- miten valita oikea yritysmuoto

Erilaisia yritys muotoja ovat osakeyhtiö, toiminimi, kevytyrittäjyys, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja osuuskunta.

Osakeyhtiö kannattaa valita yritysmuodoksi silloin, kun yrityksestä halutaan kasvattaa suuri. Osakeyhtiön etuna on myös se, että yrittäjän taloudellinen vastuu rajoittuu osakkeisiin sijoitettuun pääomaan, ei omaan omaisuuteen.

Toiminimi sopii pienimuotoisempaan yritystoimintaan kuin osakeyhtiö ja se on helppo ja halpa perustaa. Toiminimi on hyvä valinta yritysmuodoksi silloin, kun liiketoiminta perustuu pääasiassa yrittäjän omaan osaamiseen tai työpanokseen.

Kevytyrittäjyys on hyvä vaihtoehto yritysmuodoksi esimerkiksi silloin, kun haluaa testata potentiaalista liikeideaa ja siipiään yrittäjänä. Kevytyrittäjä tekee töitä omille asiakkailleen ja omiin nimiinsä, mutta kaikki byrokratia on ulkoistettu laskutuspalvelulle. Kevytyrittäjyys ei ole laissa määritelty termi, vaan se tarkoittaa käytännössä laskutuspalveluita käyttäviä asiakkaita.

Kommandiittiyhtiö voi olla toimiva vaihtoehto silloin, jos yritys on pienehkö ja yrittäjä työskentelee lähinnä yksin, mutta haluaa toimintaansa mukaan sijoittajan. Kommandiittiyhtiössä täytyy olla vähintään kaksi yhtiömiestä, joista toisella on vastuu ja toinen on äänetön.

Avoin yhtiö on kommandiittiyhtiötä lähellä oleva yritysmuoto, mutta siinä on vähintään kaksi vastuunalaista yhtiömiestä, joilla molemmilla on oikeus hoitaa yhtiön asioita itsenäisesti. Avoimessa yhtiössä kaikki yhtiömiehet vastaavat yrityksen veloista ja velvoitteista sekä omasta että muiden yhtiömiesten puolesta.

Osuuskunta on yritysmuoto, jossa eri alojen osaajat voivat tarjota omia palvelujaan, mutta osuuskunta tukee jäseniään taloudenpidossa ja elinkeinotoiminnassa. Osuuskunta on toimiva vaihtoehto yhteisölliseen yrittämiseen. Osuuskunta toimii myös hyvänä alustana erilaisten ideoiden testaamiseen.

Miten alkuun yrittäjänä

Yrityksen perustamiseen liittyy usein paljon kysymyksiä, mutta tietoa on onneksi saatavilla paljon. Alussa kannattaakin etsiä tietoa ja kysyä neuvoja erilaisista lähteistä. Neuvoja sekä ohjeistusta tähän tarjoaa esimerkiksi Floy Oy. Aloittelevalle yrittäjälle on tarjolla monenlaista tukea, jotka auttavat pääsemään alkuun yritystoiminnassa. Tällaisia ovat esimerkiksi starttiraha, palkkatuki ja maaseudunyritysrahoitus.tag:
313 sanat

minusta

Liiketoiminnan kiemuroihin perehtyvä blogi Liiketoiminta on monen nykyaikaisen yhteiskunnan toiminnon ydin. Kaikki kaupankäynti on liiketoimintaa, tavalla tai toisella. Blogissani kirjoitan liiketoiminnasta yleisesti, mutta saatan sukeltaa myös sen yksittäisiin aloihin. Saatat löytää täältä tietoa kaupallisen liiketoiminnan historiasta ja kehityksestä tähän päivään saakka. Pohdin mahdollisesti myös liiketoiminnan tulevaisuutta - voivatko menestyvä yritystoiminta ja kestävä kehitys kulkea rinta rinnan? Juuri tulevaisuuden muutosten vuoksi koen tämän aiheen erittäin mielenkiintoiseksi. Kerron myös liiketoiminnan opiskelusta - mitä bisneskoulussa oikein opitaan? Voiko kenestä tahansa tulla menestyvän yrityksen omistaja tai huippumyyjä? Täältä saatat myös löytää vinkkejä oman yrityksen ja liiketoiminnan perustamiseen. Tervetuloa siis blogini pariin! Kuulen mielelläni kommenttejasi aihealueeseen liittyen, niin alan ammattilaisilta kuin ihan tavallisilta kuluttajiltakin.

Haku

Kategoriat

arkisto

tag